Thomik er et lille entreprenørfirma med 2 ansatte.
Vi udfører dit projekt inden for jord-, kloak-, beton- og belægningsarbejde


Thomik ejes af Michael Mikkelsen
Michael bestod kloakmestereksamen Juni 1997 fra AMU-center Århus og har efterfølgendne været på kurser for at give kunderne det bedst information om kloakering.
Michael overtog firmaet pr. 1/8. 1999 efter at have arbejdet i firmaet i nogle år.


Vi er medlem af Danske Kloakmestre og bliver godkendt af Byggeriets Kvalitetskontrol


Hvis der mod forventning påstår en uenighed mellem os og en privat kunde, som ikke kan løses mellem parterne, henviser vi til Byggeriets Ankenævn

Kontaktoplysninger Byggeriets Ankenævn:

Nørre Voldgade 106

1358 København K

Telefon: 72 16 02 00

info@byggerietsankenaevn.dk